Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic

Název: Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic
Variantní název:
  • Раннеунетицкие и унетицкие находки на д. Хрлице
    • Ranneunetickije i unetickije nachodki na d. Chrlice
  • Funde der Voraunjetizer und Aunjetizer Kultur in Chrlice
    • Ranneunetickije i unetickije nachodki na d. Chrlice
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 351-352
Rozsah
351-352
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.