Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic

Title: Protoúnětické a únětické nálezy z Chrlic
Variant title:
  • Раннеунетицкие и унетицкие находки на д. Хрлице
    • Ranneunetickije i unetickije nachodki na d. Chrlice
  • Funde der Voraunjetizer und Aunjetizer Kultur in Chrlice
    • Ranneunetickije i unetickije nachodki na d. Chrlice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 351-352
Extent
351-352
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.