K počátkům slovanské tuhové keramiky na Moravě

Variantní název
Zu den Anfängen der slawischen Graphittonkeramik in Mähren
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 43, č. E39, s. [43]-67
Rozsah
[43]-67
  • ISSN
    0231-7915
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Projekt byl řešen s podporou grantu GA ČR 404/94/0410.
Document