K počátkům slovanské tuhové keramiky na Moravě

Variant title
Zu den Anfängen der slawischen Graphittonkeramik in Mähren
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 43, iss. E39, pp. [43]-67
Extent
[43]-67
  • ISSN
    0231-7915
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Projekt byl řešen s podporou grantu GA ČR 404/94/0410.
Document