Schüsseln mit Mäander- und Girlandenverzierung in der sudmährischen Hallstattzeit

Název: Schüsseln mit Mäander- und Girlandenverzierung in der sudmährischen Hallstattzeit
Variantní název:
  • Mísy s výzdobou meandrů a girland v jihomoravském halštatu
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. [23]-36
Rozsah
[23]-36
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.