[Bukowski, Zbigniew; Dąbrowski; Gardawski, Aleksandr; Gediga, Boguslaw; Łuka, Leon Jan; Okulicz, Łuoja; Węgrzynowicz, Teresa; Woźniak, Zenon. Prahistoria ziem polskich. Tom 4, Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, roč. 30, č. E26, s. 155-157
Rozsah
155-157
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document