Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura)

Název: Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura)
Variantní název:
  • Доисторические находки из с. Горни Дунайовице : (баданская, унетицкая, ветержовская и городищная культуры)
    • Doistoričeskije nachodki iz s. Gorni Dunajovice : (badanskaja, unetickaja, veteržovskaja i gorodiščnaja kul'tury)
  • Vorgeschichtliche Funde aus Horní Dunajovice : (kannelierte, Aunjetitzer, Věteřover und burgwallzeitliche Kultur)
    • Doistoričeskije nachodki iz s. Gorni Dunajovice : (badanskaja, unetickaja, veteržovskaja i gorodiščnaja kul'tury)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. [5]-14
Rozsah
[5]-14
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.