Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura)

Variant title
Доисторические находки из с. Горни Дунайовице : (баданская, унетицкая, ветержовская и городищная культуры)
Vorgeschichtliche Funde aus Horní Dunajovice : (kannelierte, Aunjetitzer, Věteřover und burgwallzeitliche Kultur)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. [5]-14
Extent
[5]-14
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document