Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura)

Title: Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura)
Variant title:
  • Доисторические находки из с. Горни Дунайовице : (баданская, унетицкая, ветержовская и городищная культуры)
    • Doistoričeskije nachodki iz s. Gorni Dunajovice : (badanskaja, unetickaja, veteržovskaja i gorodiščnaja kul'tury)
  • Vorgeschichtliche Funde aus Horní Dunajovice : (kannelierte, Aunjetitzer, Věteřover und burgwallzeitliche Kultur)
    • Doistoričeskije nachodki iz s. Gorni Dunajovice : (badanskaja, unetickaja, veteržovskaja i gorodiščnaja kul'tury)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. [5]-14
Extent
[5]-14
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.