Nález únětické kostry ze Znojma

Název: Nález únětické kostry ze Znojma
Variantní název
Ein Úněticer Skelettfund aus Znojmo
Находка скелета унетицкой культуры в г. Зноймо
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [47]-52
Rozsah
[47]-52
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí