Nález únětické kostry ze Znojma

Název: Nález únětické kostry ze Znojma
Variantní název:
  • Ein Úněticer Skelettfund aus Znojmo
    • Nachodka skeleta unetickoj kul'tury v g. Znojmo
  • Находка скелета унетицкой культуры в г. Зноймо
    • Nachodka skeleta unetickoj kul'tury v g. Znojmo
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [47]-52
Rozsah
[47]-52
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.