Lorencová, Anna

Varianty jmen:

Lorencová, Anna (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Lorencová, Anna. Anthropologické zpracování kosterního materiálu z únětických hrobů v Újezdě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 22–26.

Článek
Lorencová, Anna. Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 85–86.

Článek
Lorencová, Anna. Anthropologische Bearbeitung der Skelettgräber aus der Bronzezeit in Olbramovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 22–26.

Článek
Lorencová, Anna. Anthropologische Bearbeitung menschlicher Überreste aus der Versuchsgrabung von Prosiměřice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 55–60.

Článek
Lorencová, Anna. Hrob nositele kultury s moravskou malovanou keramikou z Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 61–64.

Článek
Stuchlík, Stanislav; Smutný, Zdeněk; Lorencová, Anna. Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 207–218.

Článek
Koštuřík, Pavel; Lorencová, Anna. Kostrový hrob H11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 103–126.

Článek
Lorencová, Anna. Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 49–52.

Článek
Lorencová, Anna; Koštuřík, Pavel. Nález lidských kosterních pozůstatků u Bobravy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, roč. 26-27, č. E22-23, s. 282–284.

Článek
Lorencová, Anna. Nález únětické kostry ze Znojma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 47–52.

Článek
Lorencová, Anna. Pozůstatky lidských koster z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 195–197.

Článek
Kazdová, Eliška; Lorencová, Anna. Společný hrob tří jedinců s vypíchanou keramikou z Těšetic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, roč. 34, č. E30, s. 7–22.

Článek
Lorencová, Anna. Žárové hroby ze Staré Břeclavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 83–95.