Sídlištní nálezy z neolitu a doby bronzové v poloze "Vinohrady" u Těšetic, okr. Znojmo

Název: Sídlištní nálezy z neolitu a doby bronzové v poloze "Vinohrady" u Těšetic, okr. Znojmo
Variantní název:
  • Neolithische und bronzezeitliche Siedlungsfunde in der Flur "Vinohrady" bei Těšetice, Bez. Znojmo
    • Nachodki iz selišč neolitičeskogo i bronzovogo periodov v položenii "Vinogrady" pri sele Tešetice (rajon Znojmo)
  • Находки из селищ неолитического и бронзового периодов в положении "Винограды" при селе Тешетице (район Зноймо)
    • Nachodki iz selišč neolitičeskogo i bronzovogo periodov v položenii "Vinogrady" pri sele Tešetice (rajon Znojmo)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [19]-45
Rozsah
[19]-45
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.