Sídlištní nálezy z neolitu a doby bronzové v poloze "Vinohrady" u Těšetic, okr. Znojmo

Název: Sídlištní nálezy z neolitu a doby bronzové v poloze "Vinohrady" u Těšetic, okr. Znojmo
Variantní název
Neolithische und bronzezeitliche Siedlungsfunde in der Flur "Vinohrady" bei Těšetice, Bez. Znojmo
Находки из селищ неолитического и бронзового периодов в положении "Винограды" при селе Тешетице (район Зноймо)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [19]-45
Rozsah
[19]-45
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence