Eneolitický kostrový hrob z Dědic (o. Vyškov)

Název: Eneolitický kostrový hrob z Dědic (o. Vyškov)
Variantní název:
  • Могила с трупоположением эпохи энеолита из села Дедице (район Вышков)
    • Mogila s trupopoloženijem èpochi èneolita iz sela Dedice (rajon Vyškov)
  • Ein eneolitisches Skelettgrab aus Dědice (Bezirk Vyškov)
    • Mogila s trupopoloženijem èpochi èneolita iz sela Dedice (rajon Vyškov)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. [183]-185
Rozsah
[183]-185
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.