Obraz sv. Anny Samotřetí z Nového Malína v kontextu moravského díla Tobiase Pocka

Název: Obraz sv. Anny Samotřetí z Nového Malína v kontextu moravského díla Tobiase Pocka
Variantní název
Das Bild hl. Anna Selbdritt in Nový Malín im Kontext des mährischen Werkes Tobias Pocks
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2000, roč. 49, č. F44, s. [13]-21
Rozsah
[13]-21
  • ISSN
    1211-7390
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí