Obraz sv. Anny Samotřetí z Nového Malína v kontextu moravského díla Tobiase Pocka

Title: Obraz sv. Anny Samotřetí z Nového Malína v kontextu moravského díla Tobiase Pocka
Variant title
Das Bild hl. Anna Selbdritt in Nový Malín im Kontext des mährischen Werkes Tobias Pocks
Author: Tomášek, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2000, vol. 49, iss. F44, pp. [13]-21
Extent
[13]-21
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language