Idea ac conceptus : premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a "bel composto" in the countryside

Název: Idea ac conceptus : premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a "bel composto" in the countryside
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, roč. 48, č. F43, s. [7]-23
Rozsah
[7]-23
  • ISSN
    1211-7390
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.