Kroupa, Jiří

Varianty jmen:

Kroupa, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36.

Kapitola
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka. Albert Kutal (1904–1976) : systematický znalec středověkého sochařství. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 76–77.

Článek
Kroupa, Jiří. "… Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 27–49.

Článek
Kroupa, Jiří. Architektura poutního chrámu v Dubu v baroku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, roč. 42-44, č. F37-39, s. 199–203.

Článek
Kroupa, Jiří. Bohuslav Fuchs 1895-1972 : (úvodní projev na výstavě v brněnském Domě umění, 4. září 1995). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1996, roč. 45, č. F40, s. 131–135.

Článek
Kroupa, Jiří. Brněnská vzpomínání: Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23.3.1945–26.1.2011). Opuscula historiae artium. 2013, roč. 62, č. 1, s. 100–103.

Článek
Kroupa, Jiří. [Československá akademie věd. Ústav teorie a dějin umění; Chadraba, Rudolf a kol. Kapitoly z českého dějepisu umění]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, roč. 37-38, č. F32-33, s. 109–112.

Článek
Kroupa, Jiří. Dějepis umění v obecné teorii sociálních systémů. Opuscula historiae artium. 2010, roč. 59 [54], č. 1-2, s. 103–108.

Článek

Článek
Kroupa, Jiří. Drobná zjištěni z archivu olomoucké kapituly. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 99–102.

Článek
Kroupa, Jiří. František Antonín Grimm v Římě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, roč. 51, č. F46, s. 57–75.

Kapitola
Kroupa, Jiří. "Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligthum", aneb, Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 579–[589].

Článek
Kroupa, Jiří. Idea ac conceptus : premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a "bel composto" in the countryside. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, roč. 48, č. F43, s. 7–23.

Článek
Kroupa, Jiří. [In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 7–9.

Kapitola
Kroupa, Jiří. Jaroslav Sedlář (1936) : historik moderního umění mezi výkladem jeho poetiky a filozofující estetiky. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 81–82.

Kapitola
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří. Jiří Kroupa (1951) : "sociolog vidění" na cestě k historickému objasňování smyslu uměleckého díla. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 83–85.

Článek
Kroupa, Jiří. Kupařovický dvůr jako typ "maison de plaisance". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, roč. 42-44, č. F37-39, s. 105–123.

Článek
Kroupa, Jiří. Materiálie k dějinám baroku na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, roč. 37-38, č. F32-33, s. 89–94.

Článek
Kroupa, Jiří. Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 55–59.

Článek
Kroupa, Jiří. Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním. Opuscula historiae artium. 2012, roč. 61 [56], č. 1, s. 2–11.

Článek
Kroupa, Jiří. Nad dílem Zdeňka Kudělky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1986-1987, roč. 35-36, č. F30-31, s. 7–9.

Kapitola
Kroupa, Jiří. Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 807–[816].

Článek
Kroupa, Jiří. Osvícenství a jeho protipól : poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 117–131.

Článek
Kroupa, Jiří. "Palác ve tvrzi" : umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku : (dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 13–37.