Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 55-59
Rozsah
55-59
Type: Článek
Jazyk
česky
německy
latinsky
Licence: Neurčená licence
Note
  • K výzkumnému úkolu státního plánu VIII-7-4/4
Document