Výzkum románské architektury na Moravě IV

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1985, roč. 33-34, č. F28-29, s. [29]-41
Rozsah
[29]-41
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • K výzkumnému úkolu státního plánu VIII-08-05/01
Document