Výzkum románské architektury na Moravě III : (k výzkumnému úkolu státního plánu VIII-08-05/01)

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1983, roč. 31-32, č. F26-27, s. [79]-87
Rozsah
[79]-87
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document