F23-24

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1979-1980
Ročník: 28-29
Číslo: F23-24
Rok vydání
1979
Poznámka
  • K nedožitým pětasedmdesátinám profesora PhDr. Alberta Kutala, DrSc.
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Title Document
Kritiky ikonológie a Albert Kutal | [9]–18
Bakoš, Ján
PDF
Title Document
"Imago Pietatis" der Nationalgalerie in Prag | [19]–23
Pešina, Jaroslav
PDF
Title Document
Poznámky k Třeboňskému mistrovi | [25]–33
Homolka, Jaromír
PDF
Title Document
Jan Brueghel der Ältere und Anthonis van Dyck in der Kremsierer Schlossgalerie | [35]–46
Jirka, Antonín
PDF
Title Document
K otázce vztahu D. Martinelliho k J.B. Fischerovi z Erlachu | [47]–60
Kudělka, Zdeněk
PDF
Title Document
Malířství 1. poloviny 18. století na Moravě | [61]–81
Krsek, Ivo
PDF
Title Document
K rozvoji moderní sbírky Moravské galerie v Brně : (česká malba a plastika) | [83]–91
Hlušička, Jiří
PDF
hidden section Realismus v umění
Title Document
Realismus v umění | [93]–95
Richter, Václav
PDF
Title Document
K historickému vývoji pojmu realismus v umění | [97]–105
Sedlář, Jaroslav
PDF
Title Document
Soupis prací prof. dr. Alberta Kutala, DrSc. | [107]–108
Kutalová, Jarmila
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [109]
PDF