Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově

Název: Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově
Variantní název:
  • Wiederhergestellter Stern - entdeckter Sebastini? : zur Urheberschaft der Fresken der Minoritenkirche in Jägerndorf
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, roč. 55, č. F50, s. [97]-116
Rozsah
[97]-116
  • ISSN
    1211-7390
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.