Šeferisová Loudová, Michaela

Varianty jmen:

Šeferisová Loudová, Michaela (preferováno)
Loudová, Michaela
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. Bohatá pokladnice konceptů a idejí : ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě. Opuscula historiae artium. 2012, roč. 61 [56], č. 2, s. 134–155.

Článek
Slavíček, Lubomír; Šeferisová Loudová, Michaela. Editorial. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 3–6.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond" : ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, roč. 56, č. F51, s. 5–37.

Článek
Loudová, Michaela. "Hortus episcopi debet esse sacra biblia" : knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, roč. 52, č. F47, s. 15–44.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss : nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". Opuscula historiae artium. 2017, roč. 66, č. 1, s. 44–59.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. "mit gleicher andacht alle Ins gesambt Täglich betten" : nástěnné malby Josefa Sterna v kapli Paláce šlechtičen v Brně. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 76–93.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, roč. 55, č. F50, s. 97–116.

Kapitola
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel. Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 463–[485].