Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské

Název: Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské
Variantní název:
  • Традициональные, исторические и византийские элементы в романской европейской живописи
    • Tradicional'nyje, istoričeskije i vizantijskije èlementy v romanskoj jevropejskoj živopisi
  • Traditionalismus, Historismus und Byzantinismus in der romanischen Melerei Europas
    • Tradicional'nyje, istoričeskije i vizantijskije èlementy v romanskoj jevropejskoj živopisi
Přispěvatel
Kotrbová, M. A. (Translator of Summary)
Jahůdková, Natalie (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. [175]-203
Rozsah
[175]-203
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.