Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské

Title: Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské
Variant title:
  • Традициональные, исторические и византийские элементы в романской европейской живописи
    • Tradicional'nyje, istoričeskije i vizantijskije èlementy v romanskoj jevropejskoj živopisi
  • Traditionalismus, Historismus und Byzantinismus in der romanischen Melerei Europas
    • Tradicional'nyje, istoričeskije i vizantijskije èlementy v romanskoj jevropejskoj živopisi
Contributor
Kotrbová, M. A. (Translator of Summary)
Jahůdková, Natalie (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [175]-203
Extent
[175]-203
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.