Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské

Title: Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské
Variant title
Традициональные, исторические и византийские элементы в романской европейской живописи
Traditionalismus, Historismus und Byzantinismus in der romanischen Melerei Europas
Contributor
Kotrbová, M. A. (Translator of Summary)
Jahůdková, Natalie (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [175]-203
Extent
[175]-203
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license