F5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1961
Volume: 10
Issue: F5
Publication year
1962
Note
  • Sborník k šedesátinám prof. Václava Richtra
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Václav Richter a Birnbaumova škola | [5]–21
Volavka, Vojtěch
PDF
L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz : (esquisse historique) | [23]–41
Patočka, Jan
PDF
Zur Frage des Realismus in der Kunstgeschichte : (die Barockkunst und die Wirklichkeit) | [43]–102
Neumann, Jaromír
PDF
O funkcích umění | [103]–111
Sus, Oleg
PDF
Dvě antiky z Rudolfových sbírek | [113]–134
Hejzlar, Gabriel
PDF
Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury | [135]–150
Kalousek, František
PDF
Bartolomějský kostelík na Pražském hradě | [151]–155
Borkovský, Ivan
PDF
Účast wormsko-řezenského okruhu na stavbě románského Velehradu | [157]–173
Bureš, Jaroslav
PDF
Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské | [175]–203
Friedl, Antonín
PDF
The Brunswick sktetchbox and the Czech art of the eighties of the 14th century | [205]–228
Kutal, Albert
PDF
Neznámá práce z dílny litoměřického mistra v moravských sbírkách | [229]–235
Pešina, Jaroslav
PDF
K počátkům klasicismu v renesanční architektuře Čech | [237]–255
Štefan, Oldřich
PDF
Rekonstrukce dvou moravských renesančních zahrad | [257]–276
Birnbaumova, Alžběta
PDF
G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě | [277]–287
Samek, Bohumil
PDF
Příspěvek k dějinám barokní architektury v Brně | [289]–306
Kudělka, Zdeněk
PDF
K problematice architektury hřbitova ve Střílkách | [307]–317
Jůzová-Škrobalová, Alena
PDF
K Braunově drobné plastice | [319]–326
Blažíček, Oldřich J.
PDF
Notizen zur Wiener Tätigkeit von G. Fritsch, Fr. Kohl und W. Böhm | [327]–340
Stehlík, Miloš
PDF
K ikonologii fresky F.Ř.I. Ecksteina v zámku v Miloticích u Kyjova | [341]–348
Sedlář, Jaroslav
PDF
Ein Beitrag zum Problem des Kolorits in der Malerei ser 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts : (F.A. Maulbertschs Freskogemälde im Lehenssaal des Kremsierer Schlosses) | [349]–365
Krsek, Ivo
PDF
K počátkům českého plakátu : (výstavní plakáty S.V.U. Mánes 1898-1908) | [367]–376
Adlerová, Alena
PDF
Materiály – Материалы – Materialien
Title Document
Příspěvek k bádání o renesančních oknech Vladislavského sálu na Pražském hradě | [377]–378
Jůzová-Škrobalová, Alena
PDF
Několik plánů moravských stavebních památek | 379–383
Jůza, Vilém
PDF
Přestavba kostela v Brňanech roku 1740 | 383–384
Kudělka, Zdeněk
PDF
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Title Document
Významný úspěch sovětské estetiky | [385]–388
Sus, Oleg
PDF
Teorie sochařství Herberta Reada | 388–393
Volavková-Skořepová, Zdeňka
PDF
Dvě knihy o renesančním sochařství | 393–397
Kutal, Albert
PDF
Antonín Slavíček, 1870-1910 | 397–399
Krsek, Ivo
PDF
Title Document
Soupis prací prof. dr. Václava Richtera | [400]–406
Kudělka, Zdeněk
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [407]–410
PDF
Title Document
Seznam obrazových příloh | [411]–413
PDF