Zur Frage des Realismus in der Kunstgeschichte : (die Barockkunst und die Wirklichkeit)

Title: Zur Frage des Realismus in der Kunstgeschichte : (die Barockkunst und die Wirklichkeit)
Variant title
K otázce realismu v dějinách umění : barokní umění a skutečnost
К вопросу о реализме в истории искусства : искусство в стиле барокко и действительность
Contributor
Jazykova, L. C. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [43]-102
Extent
[43]-102
Type: Article
Language
German
License: Not specified license