Zur Frage des Realismus in der Kunstgeschichte : (die Barockkunst und die Wirklichkeit)

Název: Zur Frage des Realismus in der Kunstgeschichte : (die Barockkunst und die Wirklichkeit)
Variantní název
K otázce realismu v dějinách umění : barokní umění a skutečnost
К вопросу о реализме в истории искусства : искусство в стиле барокко и действительность
Přispěvatel
Jazykova, L. C. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. [43]-102
Rozsah
[43]-102
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence