Neumann, Jaromír

Varianty jmen:

Neumann, Jaromír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Kapitola
Neumann, Jaromír. Contribution au problème du caractère spécifique du baroque de bohême. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, s. 161–182.

Článek
Neumann, Jaromír. Dvě neznámá díla Brandlova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1982-1983, roč. 31-32, č. F26-27, s. 29–34.

Článek
Neumann, Jaromír. Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 235–256.

Článek
Neumann, Jaromír. Zur Frage des Realismus in der Kunstgeschichte : (die Barockkunst und die Wirklichkeit). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 43–102.