Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru

Název: Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru
Variantní název:
  • Le concept idéologique de l'église de pélerinage Saint-Jean-Nepomucène de Zelená Hora : notes devant servir à une analyse iconologique
Přispěvatel
Jelínek, K. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. [235]-256
Rozsah
[235]-256
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.