K Braunově drobné plastice

Title: K Braunově drobné plastice
Variant title
К мелкой пластике Брауна
Zur Kleinplastik von Braun
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [319]-326
Extent
[319]-326
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license