Blažíček, Oldřich J.

Name variants:

Blažíček, Oldřich J. (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Blažíček, Oldřich J.. Ferdinand Maxmilián Brokof a Trautsonův náhrobek ve Vídni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 155–164.

Article
Blažíček, Oldřich J.. K Braunově drobné plastice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 319–326.

Article
Blažíček, Oldřich J.. K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 265–270.

Article
Blažíček, Oldřich J.. Zur Frage der thematischen Historismen in der Barockplastik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. 189–196.