Václav Richter a Birnbaumova škola

Title: Václav Richter a Birnbaumova škola
Variant title
Вацлав Рихтер и школа Бирнбаума
Václav Richter und die Birnbaum-Schule
Contributor
Masařík, Zdeněk (Translator of Summary)
Vlašínová, Vlasta (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [5]-21
Extent
[5]-21
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license