Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1961, vol. 10, iss. F5

Image
Year
1961
Publication year
1962
Note
  • Sborník k šedesátinám prof. Václava Richtra
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-21 Václav Richter a Birnbaumova škola Volavka, Vojtěch | pdficon
[23]-41 L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz : (esquisse historique) Patočka, Jan | pdficon
[43]-102 Zur Frage des Realismus in der Kunstgeschichte : (die Barockkunst und die Wirklichkeit) Neumann, Jaromír | pdficon
[103]-111 O funkcích umění Sus, Oleg | pdficon
[113]-134 Dvě antiky z Rudolfových sbírek Hejzlar, Gabriel | pdficon
[135]-150 Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury Kalousek, František | pdficon
[151]-155 Bartolomějský kostelík na Pražském hradě Borkovský, Ivan | pdficon
[157]-173 Účast wormsko-řezenského okruhu na stavbě románského Velehradu Bureš, Jaroslav | pdficon
[175]-203 Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské Friedl, Antonín | pdficon
[205]-228 The Brunswick sktetchbox and the Czech art of the eighties of the 14th century Kutal, Albert | pdficon
[229]-235 Neznámá práce z dílny litoměřického mistra v moravských sbírkách Pešina, Jaroslav | pdficon
[237]-255 K počátkům klasicismu v renesanční architektuře Čech Štefan, Oldřich | pdficon
[257]-276 Rekonstrukce dvou moravských renesančních zahrad Birnbaumova, Alžběta | pdficon
[277]-287 G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě Samek, Bohumil | pdficon
[289]-306 Příspěvek k dějinám barokní architektury v Brně Kudělka, Zdeněk | pdficon
[307]-317 K problematice architektury hřbitova ve Střílkách Jůzová-Škrobalová, Alena | pdficon
[319]-326 K Braunově drobné plastice Blažíček, Oldřich J. | pdficon
[327]-340 Notizen zur Wiener Tätigkeit von G. Fritsch, Fr. Kohl und W. Böhm Stehlík, Miloš | pdficon
[341]-348 K ikonologii fresky F.Ř.I. Ecksteina v zámku v Miloticích u Kyjova Sedlář, Jaroslav | pdficon
[349]-365 Ein Beitrag zum Problem des Kolorits in der Malerei ser 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts : (F.A. Maulbertschs Freskogemälde im Lehenssaal des Kremsierer Schlosses) Krsek, Ivo | pdficon
[367]-376 K počátkům českého plakátu : (výstavní plakáty S.V.U. Mánes 1898-1908) Adlerová, Alena | pdficon
Materiály – Материалы – Materialien
Page Title
[377]-378 Příspěvek k bádání o renesančních oknech Vladislavského sálu na Pražském hradě Jůzová-Škrobalová, Alena | pdficon
379-383 Několik plánů moravských stavebních památek Jůza, Vilém | pdficon
383-384 Přestavba kostela v Brňanech roku 1740 Kudělka, Zdeněk | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Page Title
[385]-388 Významný úspěch sovětské estetiky Sus, Oleg | pdficon
388-393 Teorie sochařství Herberta Reada Volavková-Skořepová, Zdeňka | pdficon
393-397 Dvě knihy o renesančním sochařství Kutal, Albert | pdficon
397-399 Antonín Slavíček, 1870-1910 Krsek, Ivo | pdficon
Page Title
[400]-406 Soupis prací prof. dr. Václava Richtera Kudělka, Zdeněk | pdficon
Page Title
[407]-410 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon
Page Title
[411]-413 Seznam obrazových příloh | pdficon