K počátkům českého plakátu : (výstavní plakáty S.V.U. Mánes 1898-1908)

Title: K počátkům českého plakátu : (výstavní plakáty S.V.U. Mánes 1898-1908)
Variant title
Начало чешского плаката
Anfänge des tschechischen Plakates
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [367]-376
Extent
[367]-376
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license