Ein Beitrag zum Problem des Kolorits in der Malerei ser 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts : (F.A. Maulbertschs Freskogemälde im Lehenssaal des Kremsierer Schlosses)

Title: Ein Beitrag zum Problem des Kolorits in der Malerei ser 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts : (F.A. Maulbertschs Freskogemälde im Lehenssaal des Kremsierer Schlosses)
Variant title
Příspěvek k problému koloritu 2. poloviny 18. století : (freska F.A. Maulbertsche v Manském sále kroměřížského zámku
К вопросу о колорите второй половины 18-го века : (фреска Ф.А. Маульпертша в вассальском зале замка в Кромержиже)
Author: Krsek, Ivo
Contributor
Poláková, Jana (Translator of Summary)
Beck, Miroslav (Translator)
Merta, Rudolf (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [349]-365
Extent
[349]-365
Type: Article
Language
German
License: Not specified license