Hudební věda 1961 - I.

Název: Hudební věda 1961 - I.
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 146-147
Rozsah
146-147
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hudební věda. 1961, 1, Studie Kabinetu pro soudobou hudbu při Svazu čs. skladatelů: sborník. Řídí Jaroslav Jiránek a Bohumil Karásek s redakční radou. 1. vyd. Praha: Panton, 1961. 153, [1] s. Knižnice Hudebních rozhledů Ř. B.; Sv. 1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.