Hudební věda 1961 - I.

Title: Hudební věda 1961 - I.
Author: Fukač, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 146-147
Extent
146-147
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Hudební věda. 1961, 1, Studie Kabinetu pro soudobou hudbu při Svazu čs. skladatelů: sborník. Řídí Jaroslav Jiránek a Bohumil Karásek s redakční radou. 1. vyd. Praha: Panton, 1961. 153, [1] s. Knižnice Hudebních rozhledů Ř. B.; Sv. 1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.