F6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1962
Volume: 11
Issue: F6
Publication year
1963
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Leoš Janáčeks und Béla Bartóks Bedeutung in der Weltmusik : vergleichende Studie | [5]–19
Racek, Jan
PDF
Generálbasová cvičení z druhé poloviny 17. století | [21]–30
Fukač, Jiří
PDF
Ke korespondenci a vztahu Leoše Janáčka a Karla Kovařovice : (na základě nově nalezených dopisů Leoše Janáčka Karlu Kovařovicovi) | [31]–69
Štědroň, Bohumír
PDF
Rozhledy – Материалы – Materialien
Title Document
Odkaz Vladimíra Helferta dnešku : (k nedožitým pětasedmdesátinám) | [71]–83
Racek, Jan
PDF
Rozvoj sovětské estetiky | [85]–102
Sus, Oleg
PDF
K bibliografii hudby 20. století | [103]–121
Vysloužil, Jiří
PDF
Beiträge zur Kontroverse um die tschechische Herkunft und die Nationalität von Jan Václav Stamic : dem Gedächtnis Rudolf Urbánek | [123]–140
Štědroň, Bohumír
PDF
Diskuse – Дискуссия – Diskussion
Title Document
K Myslivečkově opeře Medon, král epirský | [141]–143
Pečman, Rudolf
PDF
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Title Document
[Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu] | [144]–[145]
Vysloužil, Jiří
PDF
Hudební věda 1961 - I. | 146–147
Fukač, Jiří
PDF
[Prokof'jev, Sergej Sergejevič. Cesta k hudbě socialistického života] | 147–[148]
Fukač, Jiří
PDF
[Hradecký, Emil. Úvod do studia tonální harmonie] | [148]–[149]
Blažek, Zdeněk
PDF
Hudobnovedné štúdie IV. | [149]–150
Fukač, Jiří
PDF
[Sborník Janáčkovy akademie múzických umění] | 150–151
Fukač, Jiří
PDF
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Title Document
Zemřel akademik Zd. Nejedlý (9. března 1982) | [152]–154
Štědroň, Bohumír
PDF
Cesta estetikova | 154–155
Sus, Oleg
PDF
Padesát svazků edice Musica antiqua bohemica | 156
Pečman, Rudolf
PDF
Příspěvek k psychologii hudební výchovy | 156–157
Rajmon, Radko
PDF
Sovětská literatura o Antonínu Dvořákovi | 157–158
Štědroň, Miloš
PDF
Intonace Bohumila Kulínského | 158–159
Rajmon, Radko
PDF
Hudební syntenzátor ANS v SSSR | 159
Štědroň, Miloš
PDF
K rozvoji beethovenského bádání u nás | 159–160
Malura, Miroslav
PDF
Seznam diplomních prací z hudební vědy v letech 1958-1962 | 161–162
Pečman, Rudolf
PDF
Veřejné přednášky o hudbě | 163
PDF
Činnost semináře pro etnografii a folkloristiku University J. E. Purkyně v Brně v letech 1959-1961 | 163–165
Jeřábek, Richard
PDF
Soupis publikovaných prací členů Semináře pro etnografii a folkloristiku | 166–167
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 168–172
PDF