Beiträge zur Kontroverse um die tschechische Herkunft und die Nationalität von Jan Václav Stamic : dem Gedächtnis Rudolf Urbánek

Title: Beiträge zur Kontroverse um die tschechische Herkunft und die Nationalität von Jan Václav Stamic : dem Gedächtnis Rudolf Urbánek
Variant title
O český původ a ke sporům o národnost Jana Václava Stamice (1717-57)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. [123]-140
Extent
[123]-140
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language