Štědroň, Bohumír

Name variants:

Štědroň, Bohumír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 46.

Article
Štědroň, Bohumír. Beiträge zur Kontroverse um die tschechische Herkunft und die Nationalität von Jan Václav Stamic : dem Gedächtnis Rudolf Urbánek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 123–140.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Bilderbeilagen. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, pp. 220–221.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Bilderbeilagen. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, pp. 220–221.

Article
Štědroň, Bohumír. Die Ansprache Leoš Janáčeks anlässlich seiner Promotion zum Ehrendoktor der Masaryk-Universität in Brünn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, vol. 18, iss. H4, pp. 121–125.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Die eigentlichen Arbeiten an der Oper Jenůfa. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, pp. 58–114.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Die eigentlichen Arbeiten an der Oper Jenufa. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, pp. 58–114.

Article
Štědroň, Bohumír. Ein Chorinventar aus dem Jahr 1768 in Deutsch Brod (Havlíčkův Brod) in tschechischer Sprache : dem Gedächtnis meines lieben Prof. Bohumil Navrátil. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, vol. 21, iss. H7, pp. 31–42.

Article
Štědroň, Bohumír. "Ej, danaj" and "Zelené sem sela" in the Opera Jenufa by Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, vol. 19, iss. H5, pp. 91–104.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Errata. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, pp. 221.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Errata. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, pp. 221.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Zum Geleit. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, pp. 7–9.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Zum Geleit. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, pp. 7–9.

Article
Štědroň, Bohumír. Helfertovy neznámé příspěvky v Naší vědě a jeho poslední neznámá přednáška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19761977, vol. 25-26, iss. H11-12, pp. 47–52.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Janáčkova korespondence s Universal-edition v letech 1916-1918 týkající se Její pasorkyně. In: Otázky divadla a filmu. II. 1971, pp. 249–312.

Article
Štědroň, Bohumír. K Janáčkovým Národním tancům na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 44–54.

Chapter
Štědroň, Bohumír. K dějinám dělnické písně a skladby v Brně. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 171–177.

Article
Štědroň, Bohumír. Ke korespondenci a vztahu Leoše Janáčka a Karla Kovařovice : (na základě nově nalezených dopisů Leoše Janáčka Karlu Kovařovicovi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 31–69.

Article
Štědroň, Bohumír. Ke zrodu opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. 325–345.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Ke genezi Janáčkovy opery Její pastorkyňa : résumé. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, pp. 206–216.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Ke genezi Janáčkovy opery Její pastorkyňa : résumé. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, pp. 206–216.

Article
Štědroň, Bohumír. [Kirkendale, Ursula. Antonio Caldara: sein Leben und seine venezianisch-römischen Oratorien]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, vol. 18, iss. H4, pp. 144.

Chapter
Štědroň, Bohumír. K Janáčkově inspiraci pro Concertino. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 363–368.

Article
Štědroň, Bohumír. Leoš Janáček a Polsko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, vol. 3, iss. C1, pp. 66–78.

Article
Štědroň, Bohumír. Leoš Janáček Adolfu Veselému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 80–84.

Chapter
Štědroň, Bohumír. Leoš Janáček kritikem brněnské opery v letech 1890-1892. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], pp. 207–248.