[Sborník Janáčkovy akademie múzických umění]

Title: [Sborník Janáčkovy akademie múzických umění]
Author: Fukač, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 150-151
Extent
150-151
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Sborník Janáčkovy akademie múzických umění. 1959, 1 - 1960, 2. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1959, 1960.