Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1962, vol. 11, iss. F6

Image
Year
1962
Publication year
1963
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-19 Leoš Janáčeks und Béla Bartóks Bedeutung in der Weltmusik : vergleichende Studie Racek, Jan | pdficon
[21]-30 Generálbasová cvičení z druhé poloviny 17. století Fukač, Jiří | pdficon
[31]-69 Ke korespondenci a vztahu Leoše Janáčka a Karla Kovařovice : (na základě nově nalezených dopisů Leoše Janáčka Karlu Kovařovicovi) Štědroň, Bohumír | pdficon
Rozhledy – Материалы – Materialien
Page Title
[71]-83 Odkaz Vladimíra Helferta dnešku : (k nedožitým pětasedmdesátinám) Racek, Jan | pdficon
[85]-102 Rozvoj sovětské estetiky Sus, Oleg | pdficon
[103]-121 K bibliografii hudby 20. století Vysloužil, Jiří | pdficon
[123]-140 Beiträge zur Kontroverse um die tschechische Herkunft und die Nationalität von Jan Václav Stamic : dem Gedächtnis Rudolf Urbánek Štědroň, Bohumír | pdficon
Diskuse – Дискуссия – Diskussion
Page Title
[141]-143 K Myslivečkově opeře Medon, král epirský Pečman, Rudolf | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Page Title
[144]-[145] [Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu] Vysloužil, Jiří | pdficon
146-147 Hudební věda 1961 - I. Fukač, Jiří | pdficon
147-[148] [Prokof'jev, Sergej Sergejevič. Cesta k hudbě socialistického života] Fukač, Jiří | pdficon
[148]-[149] [Hradecký, Emil. Úvod do studia tonální harmonie] Blažek, Zdeněk | pdficon
[149]-150 Hudobnovedné štúdie IV. Fukač, Jiří | pdficon
150-151 [Sborník Janáčkovy akademie múzických umění] Fukač, Jiří | pdficon
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Page Title
[152]-154 Zemřel akademik Zd. Nejedlý (9. března 1982) Štědroň, Bohumír | pdficon
154-155 Cesta estetikova Sus, Oleg | pdficon
156 Padesát svazků edice Musica antiqua bohemica Pečman, Rudolf | pdficon
156-157 Příspěvek k psychologii hudební výchovy Rajmon, Radko | pdficon
157-158 Sovětská literatura o Antonínu Dvořákovi Štědroň, Miloš | pdficon
158-159 Intonace Bohumila Kulínského Rajmon, Radko | pdficon
159 Hudební syntenzátor ANS v SSSR Štědroň, Miloš | pdficon
159-160 K rozvoji beethovenského bádání u nás Malura, Miroslav | pdficon
161-162 Seznam diplomních prací z hudební vědy v letech 1958-1962 Pečman, Rudolf | pdficon
163 Veřejné přednášky o hudbě | pdficon
163-165 Činnost semináře pro etnografii a folkloristiku University J. E. Purkyně v Brně v letech 1959-1961 Jeřábek, Richard | pdficon
166-167 Soupis publikovaných prací členů Semináře pro etnografii a folkloristiku | pdficon
Page Title
168-172 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon