Intonace Bohumila Kulínského

Title: Intonace Bohumila Kulínského
Author: Rajmon, Radko
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 158-159
Extent
158-159
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kulínský, Bohumil. Intonace: s přihlédnutím k potřebám hráčů na hudební nástroje. 1. vyd. Praha: Nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 250 s.