Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia)

Variantní název
Sborník italské rané monodie v pražské univerzitní knihovně
Сборник итальянской ранней монодии в пражской университетской библиотеке
Autor: Racek, Jan
Přispěvatel
Kolářová, Zdeňka (Translator of Summary)
Pečman, Rudolf (Translator of Summary)
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. [5]-38
Rozsah
[5]-38
Type: Článek
Jazyk
italsky
Licence: Neurčená licence
Document