Racek, Jan

Varianty jmen:

Racek, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 75.

Kapitola
Racek, Jan. Abkürzungen. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, s. 216.

Kniha
Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964

Kapitola
Racek, Jan. Beethoven v Čechách. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, s. 22–66.

Kapitola
Racek, Jan. Beethoven ve Slezsku a na Moravě. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, s. 67–105.

Kapitola
Racek, Jan. Beilagen : Notenbeispiele und Bilder. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, s. 231–298.

Článek
Racek, Jan. [Buchner, Alexander. Hudební automaty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. 112–114.

Článek
Racek, Jan. Česká hudba a regionalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, roč. 19, č. H5, s. 7–20.

Článek
Racek, Jan. Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 5–38.

Kapitola
Racek, Jan. Der Musikausdruck der italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, s. 180–212.

Kapitola
Racek, Jan. Doba, situace a prostředí. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. 1970, s. 26–97.

Kapitola
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. 1970, s. 98–99.

Kapitola
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, s. 141–158.

Kapitola
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, s. 73–78.

Kapitola
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, s. 106–110.

Kapitola
Racek, Jan. Einleitung. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, s. 5–19.

Kapitola
Racek, Jan. Entwicklung der Formstruktur der begleiteten italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, s. 139–179.

Kapitola
Racek, Jan. Gesellschaftliche, historische und ästhetische Voraussetzungen der Entstehung der italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, s. 20–59.

Kapitola
Racek, Jan. Harantovo dílo literární a hudební. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, s. 41–140.

Kapitola
Racek, Jan. Harantovo hudební a literární vzdělání. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, s. 17–40.

Kapitola
Racek, Jan. Harantův život a jeho účast na českém dění. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, s. 13–72.

Kapitola
Racek, Jan. Jmenný rejstřík. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, s. 135–141.

Kapitola
Racek, Jan. Jmenný rejstřík. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, s. 123–128.

Kapitola
Racek, Jan. Jmenný rejstřík ; Jmenný rejstřík k bibliografii. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, s. 213–222.

Kapitola
Racek, Jan. Jmenný rejstřík k bibliografii ; Rejstřík místní. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, s. 142–147.

Kapitola
Racek, Jan. K problému periodizace českého hudebního baroku 17. a 18. století. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, s. 133–146.