Doba, situace a prostředí

Autor: Racek, Jan
Zdrojový dokument: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 26-97
Rozsah
26-97
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document