Racek, Jan

Name variants:

Racek, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 75.

Chapter
Racek, Jan. Abkürzungen. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, pp. 216.

Book
Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964

Chapter
Racek, Jan. Beethoven v Čechách. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, pp. 22–66.

Chapter
Racek, Jan. Beethoven ve Slezsku a na Moravě. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, pp. 67–105.

Chapter
Racek, Jan. Beilagen : Notenbeispiele und Bilder. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, pp. 231–298.

Article
Racek, Jan. [Buchner, Alexander. Hudební automaty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 112–114.

Article
Racek, Jan. Česká hudba a regionalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, vol. 19, iss. H5, pp. 7–20.

Article
Racek, Jan. Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 5–38.

Chapter
Racek, Jan. Der Musikausdruck der italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, pp. 180–212.

Chapter
Racek, Jan. Doba, situace a prostředí. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. 1970, pp. 26–97.

Chapter
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. 1970, pp. 98–99.

Chapter
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, pp. 141–158.

Chapter
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, pp. 73–78.

Chapter
Racek, Jan. Doslov. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, pp. 106–110.

Chapter
Racek, Jan. Einleitung. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, pp. 5–19.

Chapter
Racek, Jan. Entwicklung der Formstruktur der begleiteten italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, pp. 139–179.

Chapter
Racek, Jan. Gesellschaftliche, historische und ästhetische Voraussetzungen der Entstehung der italienischen Monodie. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, pp. 20–59.

Chapter
Racek, Jan. Harantovo dílo literární a hudební. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, pp. 41–140.

Chapter
Racek, Jan. Harantovo hudební a literární vzdělání. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, pp. 17–40.

Chapter
Racek, Jan. Harantův život a jeho účast na českém dění. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, pp. 13–72.

Chapter
Racek, Jan. Jmenný rejstřík. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, pp. 135–141.

Chapter
Racek, Jan. Jmenný rejstřík. In: Racek, Jan. Beethoven a české země. 1964, pp. 123–128.

Chapter
Racek, Jan. Jmenný rejstřík ; Jmenný rejstřík k bibliografii. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, pp. 213–222.

Chapter
Racek, Jan. Jmenný rejstřík k bibliografii ; Rejstřík místní. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, pp. 142–147.

Chapter
Racek, Jan. K problému periodizace českého hudebního baroku 17. a 18. století. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 133–146.