Peвoлюциoннaя кoнцeпция миpнoгo пepexoдa к coциaлизмy: мoдeль Итaльянcкoй кoммyниcтичecкoй пapтии

Název: Peвoлюциoннaя кoнцeпция миpнoгo пepexoдa к coциaлизмy: мoдeль Итaльянcкoй кoммyниcтичecкoй пapтии
Variantní název
Revoluční koncepce pokojného přechodu k socialismu
Přispěvatel
Kogutova, Roza (Translator)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 63-73
Rozsah
63-73
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí