Tesařová, Vlastimila

Varianty jmen:

Tesařová, Vlastimila (preferováno)
Tecapжoвa, Bлacтимилa
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Tesařová, Vlastimila. Nad dokumenty Italské komunistické strany. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1968, roč. 17, č. G12, s. 144–147.

Článek
Tesařová, Vlastimila. Palmiro Togliatti o demokracii a socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 105–107.

Článek
Tesařová, Vlastimila. Peвoлюциoннaя кoнцeпция миpнoгo пepexoдa к coциaлизмy: мoдeль Итaльянcкoй кoммyниcтичecкoй пapтии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 63–73.