Sociální politika ve světle výzkumných prací

Název: Sociální politika ve světle výzkumných prací
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. [113]-115
Rozsah
[113]-115
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Wynnyczuk, Vladimír; Faktorová, Františka; Vítovcová, Margerita. Mezinárodní srovnání populačních opatření v Evropě (1978). Praha: Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1979. 244 s. Výzkumné práce. Řada B; č. 82.
Bartošová, Milada. Situace rodin s prvým dítětem do věku 3 let: mezinárodní rok dítěte 1979. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1979. 90 s. Výzkumné práce. Řada B; č. 79.
Hiršl, Miroslav. Analýza skupin obyvatelstva s omezenou možností spotřeby v ČSSR v roce 1976. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1979. 138 s. Výzkumné práce.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.